Sözlükte "avam" ne demek?

1. Halkın aşağı tabakası, ayaktakımı, proleter, parya.
2. Halkavam

Avam kelimesinin ingilizcesi

[American Visionary Art Museum]

n. Commons, the common people, the people, populace, the hoi polloi, the masses; the vulgar, vulgar herd
Köken: Arapça

Avam ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Common people) Arapça’ dan geçme eski dilde kullanılan bir kavram. halk ya da halkın aşağı tabakası anlamlarına gelir.

İlgili olabilecek başlıklar

Avam kamarası nedir?